volleybanner.gif

2012-04 EM for U20 afholdes i Randers

Vil du se "rigtig" volley med Danmarks kommende volleystjerner på holdet? U20 afholdes i Randers d. 24. - 29. august. Der er gratis adgang for børn/unge under 18 år. Voksne betaler 75 kr. Bestil billetter allerede nu og vær sikker på en plads!

Køb billet HER!

Generalforsamling afholdt 21. marts 2012

Årets generalforsamling blev afholdt i sædvanligt god stil. Halvdelen af afdelingens voksne medlemmer var mødt frem. Børge Mortensen styrede slaget.

Et par vigtige informationer fra formandsberetningen: Der skal flere hænder til til efterårets Automania, hvor volleyafdelingen skal sørge for forplejning til de kørende. D. 24.-26. august skal skrives i kalenderen. Der afholdes afslutningsfest d. 31. marts. Næste år afholdes jubilæumsfest d. 8. sept.

Regnskabet blev fremlagt af Martin. Der er overskud, og da der ikke længere skal betales halleje til kommunen, blev det vedtaget af generalforsamlingen at nedsætte kontingentet.

Funder GF er i 1. division.

"Hov, vi vandt igen!"

Sådan skrev Midtjyllands Avis, da det var en kendsgerning, at vores damehold næste år rykker op i 1. division. Det er fjerde gang i klubbens historie. Sæsonen har været god, og det har længe set ud som om, at vi kunne slutte i den bedste ende. Nu er 1. divion en kendsgerning, og vi glæder os.

Når sæsonen 2012-2013 går i gang bliver det med modstandere KUN fra Jylland. De lange sjællandsture, som vi har kørt i år, er overstået. Vi ved, at det bliver en STOR udfordring spillemæssigt, og vi håber selvfølgelig på, at et par spillere udefra har lyst til at prøve kræfter med 1. division.

Jens Peter Nielsen fortsætter som træner og coacher også til kampe.

Kontingentnedsættelse i volleyafdelingen

Gældende fra august 2012 (helårligt kontingent):

Hold Kontingent
Kids 600
Motion 600
Herrer jyll. 1050
Damer 1.div. 1350

 

Sæsonen 11-12 er snart slut, men...

Der trænes stadig i hallen på følgende tidspunkter:

Hold Træningtider Holdkontakt
Damer 1. div.

man 20-22

ons 20-22

 Joan Meldgaard

21917098

Herrer Jyll. ons 20-22

 Lars Nielsen

40296808

Motion damer man 20-22

 Ulla Snede

 

Kids man 16.45-18

Joan Meldgaard

21917098

 

Sæsonen nærmer sig sin afslutning!

 .

Sæsonen er slut!

Denne sæson er slut. Bestyrelsen siger tak for i år. Næste sæson starter umiddelbart efter ferien. De enkelte holds præcise opstartsdato kan du finde her på siden i løbet af sommeren.

Generalforsamling 2011

Generalforsamling i volley 2011

Der er afholdt generalforsamling i volleyballafdelingen. Dagsorden var ifølge vedtægterne.
På valg til bestyrelsen var formand Joan Meldgaard, som blev genvalgt, og Birthe Busch Nielsen, som også blev genvalgt. Ud af bestyrelsen trådte Birthe Bech Schriver. Tak til Birthe.
Volleyballafdelingens regnskab blev fremlagt af kasserer Martin Okkels. Økonomien i afdelingen er trængt. I det fremlagte regnskab er der et lille overskud, men kun fordi der, grundet et nyt økonomisystem, er halvandet års kontingenter indregnet. De store poster i regnskabet er dels medlemskab af Funder GFs hovedafdeling, dels leje af hallen, og dels deltagelse i volleyturneringen. Medlemskabet af Funder GF bruges til forsikringer, vedligehold og drift af klubhuset. Beløbet opkræves af alle medlemmer fra alle afdelinger. Hallejen skal betales til Silkeborg Kommune. Bare hallejen og turneringen koster til sammen 45.000 kr. årligt. Vi er ikke mange volleyspillere til at dele om disse udgifter, og det afsluttede regnskabsår gav derfor underskud. Klubben har lidt indestående kapital, som dette år kan dække underskuddet. De kommende regnskabsår ser ud til at give underskud på 900 kr. pr. medlem!
Diskussionen på generalforsamlingen går på, hvilken indsats man kan forvente af kontingentbetalende medlemmer. Den frivillige indsats med opgaver, der giver penge i klubkassen, skal naturligvis være frivillig. Men jo flere, der bidrager, jo nemmere er det! Alternativt skal alle udgifter dækkes af kontingentet. Det ville betyde en stigning årligt for seniorhold på 900 kr. Konklusionen bliver en OPFORDRING til alle medlemmer om, så vidt muligt at støtte op om opgaver, hvor vi kan tjene lidt penge.
Martin foreslår, at der budgetteres med
·         Højere kontingent til seniorspillere. (Kidsspillernes kontingent stiger ikke).
·         Flere sponsorindtægter/arbejdsopgaver, som afdelingen løser i fællesskab.
·         Et indhug i kapitalen.
Det forventede underskud dækkes ligeligt af de tre poster. Det vedtages af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen foreslås et par nye tiltag omkring gadevolleyball og afholdelse af ”Breaks” for virksomheder på konference. Bestyrelsen arbejder videre med dette.
På vegne af bestyrelsen,
Birthe Busch Nielsen.
 
 

2011-03 Afslutningsfest volley

Alle seniorspillere inviteres til afslutningsfest lørdag d. 16. april.

Har du hesten og cowboyhatten klar? Læs invitationen ved at klikke på tegningen.

Klik her for at læse indbydelsen

 

Nyheder til hjemmesiden?

Et kampreferat, et par billeder, et holdarrangement?

Hvis du har en nyhed til hjemmesiden, så kontakt undertegnede eller bestyrelsen.