FORSIDE

2020 Generalforsamlinger i FGF

 

Generalforsamlinger

i alle afdelinger i Funder GF.

 

Gymnastik

Torsdag d. 12/3 kl. 19:00

Vennerne

Onsdag d. 11/3 kl 19:30

Håndbold

Torsdag d. 19/3 kl. 19:30

Volley

ONSDAG  D. 18/3 kl. 19:00

Fodbold

 

Hovedafdelingen

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Vi håber rigtig mange vil møde op i den afdeling hvor du er aktiv.

Har du spørgsmål inden generalforsamling, så henvend dig til afdelingsformanden.